• 28maj2010

  Informacja
  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie dotycząca działań związanych z intensywnymi opadami deszczu oraz przejściem fali powodziowej na rzece Wiśle w dniach 20.05 – 27.05. 2010 r. przez teren powiatu sochaczewskiego.


  20.05. 2010 /czwartek/
  Intensywne opady deszczu na terenie gminy Teresin doprowadziły do podtopień i zalewania piwnic budynków oraz posesji. Działania jednostek straży pożarnych z terenu powiatu sochaczewskiego polegały na udrażnianiu przepustów instalacji kanalizacyjnej, wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i posesji oraz ewakuacji maszyn, środków transportu. Podczas działań nie prowadzono ewakuacji ludzi. W związku z szerokimi działaniami do akcji zadysponowano siły i środki z sąsiednich powiatów tj. z Komend Powiatowych PSP z Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa i Białobrzeg. Ponadto działali strażacy ochotnicy z gmin: Teresin, Nowa Sucha, Sochaczew, Rybno i JRG PSP Sochaczew. W sumie podczas działań zaangażowanych było 70 strażaków z OSP i 40 strażaków PSP. Działania związane z pompowaniem wody z zalanych posesji na terenie tej gminy ostatecznie zakończono w dniu 27 maja.

  21.05. 2010 /piątek/
  Po uzyskaniu informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie o przechodzeniu fali powodziowej na rzecze Wiśle i wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego podjęto decyzję o monitorowaniu wałów przeciwpowodziowych na terenie gmin: Brochów, Młodzieszyn i Iłów. Do tych czynności skierowani zostali strażacy z ochotniczych jednostek z tych gmin. W KP PSP wprowadzono system pracy 24/24, co spowodowało że w ciągłej dyspozycji pozostawało 19 strażaków oraz zastępy OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego / 12 jednostek/ .
  Po przeprowadzonym monitoringu wałów w miejscowościach Śladów i Kromnów gm. Brochów, stwierdzono lekkie przesiąkanie, przystąpiono do ich uszczelniania workami z piaskiem. Do pracy powołano Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego w gminach Iłów, Młodzieszyn i Brochów. W sumie podczas działań zaangażowanych było 100 strażaków z OSP i 12 strażaków PSP. .

  22.05. 2010 /sobota/
  W wyniku ciągłego patrolowania wałów przeciwpowodziowych stwierdzone zostały nowe przecieki tych zabezpieczeń w miejscowościach: Kamion, Januszew w gminie Młodzieszyn; Śladów, Przesławice w gminie Brochów; Arciechów, Kępa Karolińska, Władysławów, Pieczyska Iłowskie w gminie Iłów.
  Cały czas trwało monitorowanie wałów w tych miejscowościach oraz na całej długości wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu sochaczewskiego. W dyspozycji znajdowało się 19 strażaków PSP. Wzmocniono obsadę Stanowiska Kierowania PSP do dwóch osób i jednocześnie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W wyniku silnego przesiąkania wałów w Kamionie do akcji została zadysponowana kompania powodziowa z PSP „Mazowsze 2” ze sprzętem spoza naszego powiatu / w sumie 38 strażaków – pozostali do dnia następnego nocując w szkole w Kamionie/. Do akcji włączyli się mieszkańcy miejscowości / ok. 50 osób/ oraz strażacy OSP. Łącznie pracowało prawie 150 osób.
  Równocześnie trwało uszczelnianie wałów w Przesławicach oraz naprawa uszkodzonego przepustu zalewającego tereny przed wałem w Śladowie. Do tych działań został skierowany przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa pluton płetwonurków z KP PSP w Sokołowie Podlaskim. Zostało to podyktowane faktem ,że prace uszczelniające należało wykonać w nurcie Wisły – po godzinie pracy wykonano zadanie. Ponadto na terenie powiatu trwało uszczelnianie wałów w Arciechowie, Kępie Karolińskiej, Władysławowie, Pieczyskach Iłowskich – pracowało ok. 100 osób: strażacy OSP, miejscowi mieszkańcy i strażacy PSP.
  Tego dnia o godz. 8.00 został zadysponowany do Płocka w miejsce koncentracji zastęp z naszej JRG w sile 6 osób jak również zastęp z OSP Niepokalanów także sześcioosobowy. W następnych dniach osoby te będą pracowały na terenach zalanych w gminie Słubice.

  23.05. 2010 /niedziela/
  W dalszym ciągu trwały prace przy uszczelnianiu wałów w Arciechowie, Kępie Karolińskiej, Władysławowie, Suchodole, Pieczyskach Iłowskich – pracowało 100 osób: strażacy OSP, miejscowi mieszkańcy i strażacy PSP oraz w gminie Brochów w Przesławicach i Śladowie – pracowało około 60 strażaków OSP i 6 strażaków PSP. W wyniku przerwania wału w miejscowości Świniary gm. Słubice powiat płocki powstało realne zagrożenie zalania wodą naszego powiatu w miejscowości Kępa Karolińska, Władysławów i Suchodół. Spowodowało to także ,że pozostającą na naszym terenie specjalistyczną kompanię PSP „Mazowsze 2” zadysponowano w trybie alarmowym na zalane tereny gminy Słubice. Ogłoszono przygotowanie do ewakuacji około 300 osób oraz rozpoczęto ewakuację zwierząt z gospodarstw rolnych z zagrożonych terenów gminy Iłów
  Po konsultacji i ocenie sytuacji z przedstawicielami Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku zadecydowano o uszczelnieniu przepustu na poprzecznym wale w Pieczyskach Iłowskich. Wał ten miał stanowić przegrodę dla ewentualnej wody powstałej z rozlewiska w Świniarach i zapobiec zalaniu terenów gminy Iłów. Do prac w tym miejscu zadysponowano oprócz strażaków z sochaczewskiej JRG zastępy ochotników z Żyrardowa /31 osób/. W tym dniu na terenie naszego powiatu działały także zastępy ochotników z powiatu pruszkowskiego w liczbie 26 osób /w Przesławicach/ oraz z powiatu grodziskiego w sile 31 ochotników / w Kamionie/. Prace na wałach zakończono ok. godz.22.00.

  24.05. 2010 /poniedziałek/
  W dalszym ciągu prowadzono działania związane z zabezpieczeniem wałów na odcinkach:
  – Śladów – Przesławice gm. Brochów – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle – prowadzili strażacy OSP z gminy/ w ciągłej dyspozycji 12 strażaków/,
  – Kamion gm. Młodzieszyn – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle i Bzurze – prowadzą strażacy OSP z gminy/ w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/,
  – Kępa Karolińska, Władysławów, Suchodół gm.Iłów – do działań skierowano 4 zastępy z powiatu sochaczewskiego – 30 strażaków oraz 4 zastępy z powiatu białobrzeskiego – 24 strażaków oraz 3 zastępy z powiatu Przysucha – 17 strażaków . Te ostatnie zostały skoszarowane w hali sportowej w Iłowie . Całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle w tej gminie prowadzili miejscowi strażacy OSP / w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/.

  25.05. 2010 /wtorek/
  Cały czas trwało monitorowanie wałów na odcinkach:
  – Śladów – Przesławice – Kromnów gm. Brochów – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle – prowadzili strażacy OSP z gminy/ w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/,
  – Kamion gm. Młodzieszyn – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle i Bzurze – prowadzili strażacy OSP z gminy/ w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/,
  – Kępa Karolińska, Władysławów, Suchodół – 3 zastępy z powiatu Przysucha – 17 strażaków prowadziło uszczelnianie wałów – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle – prowadzili strażacy OSP z gminy/ w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/.

  26.05. 2010 /środa/
  Cały czas trwało monitorowanie wałów na odcinkach:
  – Śladów – Przesławice- Kromnów, gm. Brochów – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle – prowadzili strażacy OSP z gminy /w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/,
  – Kamion gm. Młodzieszyn – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle i Bzurze – prowadzili strażacy OSP z gminy /w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/,
  – Kępa Karolińska, Władysławów, Suchodół – całodobowe monitorowanie wałów na Wiśle – prowadzili strażacy OSP z gminy/ w ciągłej dyspozycji 6 strażaków/.
  W Arciechowie nurkowie z KP PSP w Sokołowie Podlaskim zadysponowani przez Sztab Mazowieckiego Komendanta Woj. PSP prowadziło prace w przepompowni w celu usunięcia elementów blokujących pompę .

  27.05.2010 /czwartek/
  Prowadzono jeszcze w tym dniu monitorowanie wałów głównie w miejscach gdzie występowało ich przesiąkanie.
  Z uwagi na opadanie wody zalewowej od strony gminy Iłów / dotarła do miejscowości Piotrkówek / i tym samym braku zagrożenia z tej strony dokonano ponownego udrożnienia przepustu na wale poprzecznym w Pieczyskach Iłowskich.
  Późnym wieczorem do Sochaczewa wróciły zastępy z JRG i Niepokalanowa biorące udział od soboty w działaniach na terenie gminy Słubice.

  28.05.2010 /piątek/
  Po kontroli wałów w Kamionie oraz w gminie Iłów przez grupę z KPPSP w Sochaczewie podjęto decyzję o zakończeniu działań przez jednostki straży pożarnej.

  Łącznie w działaniach w powyższym okresie uczestniczyło:

  1. Państwowa Straż Pożarna:
  – zastępy – 33, w tym 20 z JRG w Sochaczewie
  – osoby –131, w tym 79 z JRG w Sochaczewie
  – Kompania Powodziowa „Mazowsze 2” -10 zastępów, 38 osób.

  2. Ochotnicza Straż Pożarna:
  – zastępy – 142, w tym 117 z powiatu sochaczewskiego
  – osoby – 800, w tym 653 z powiatu sochaczewskiego.

  Opracował: mł. bryg. Wiesław Gorzki wraz ze sztabem Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie

  Opublikowane przez admin @ 16:44 @ 5 047 odsłon Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".