» Do pobrania praca magisterska pana Andrzeja Janiszewskiego – „Ochotnicza Straż Pożarna w Sochaczewie”
»„50 letni jubileusz – monografja jubileuszowa sochaczewskiej straży pożarnej ochotniczej” – kliknij tu
»„100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochaczewie” – kliknij tu.




W 1967r. sochaczewska Straż rozpoczęła budowę nowej strażnicy, która została oddana do użytku w 1970r. Istniejąca stara remiza, wybudowana w latach 1883-1886, gruntownie przebudowana na początku XXw., w związku z szybkim demograficznym i gospodarczym rozwojem miasta, wzrastającą ilością sprzętu i środków gaśniczych, nie spełniała już określonych wymogów. Ze względu na fakt, że lokalizacja nowej strażnicy została wyznaczona na starym placu, dokonano rozbiórki służącej przeszło 80 lat remizy.

Z dniem 1 stycznia 1975r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Warszawie została powołana Zawodowa Straż Pożarna w Sochaczewie.

W tym czasie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych pracowali:
» Komendant Powiatowy mjr poż. Ferdynand BIEŃCZYK
» Zastępca Komendanta Powiatowego por. poż. Tadeusz WACHOWSKI
» Kwatermistrz kpr. poż. Wanda ADAMOWSKA
» Podoficer ds. prewencji kpr. poż. A.WRZEŚNIAK
» Podoficer ds. administracji kpr. poż. W.MALINOWSKI
» Magazynier kpr. poż. Waldemar KMIECIAK

Ponadto w pododdziale bojowym byli zatrudnieni kierowcy:
» st. ogn. poż. Rajmund STAWICKI
» st. ogn. poż. Edward KUCHARSKI
» st. ogn. poż. Stanisław CHABER
» kpr. poż. Zdzisław CHOLEWA
» kpr. poż. Edward FELIGA
» kpr. poż. Władysław RĘBIEJEWSKI
» kpr. poż. Andrzej WOŁCZYŃSKI
» kpr. poż. Ryszard ZIELIŃSKI

W czerwcu 1975r. na skutek reorganizacji administracji państwowej Komenda Powiatowa Straży Pożarnych została przeorganizowana na Komendę Rejonową Straży Pożarnych. Z byłego powiatu sochaczewskiego odłączono terytoria gminy Iłów (do woj. Płockiego) i gmin Kampinos oraz Tułowice (do woj. stołecznego warszawskiego).

W obszarze działania Komendy Rejonowej pozostały ? miasto Sochaczew, gminy Rybno, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Teresin i Sochaczew.

W dniu 15 lipca 1975r. po okresie wstępnego szkolenia nowo przyjętych pracowników, rozkazem specjalnym nr.1/75 w sprawie organizacji osobowej Zawodowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wprowadzono następujący podział funkcyjny:

Zmiana I
D-ca sekcji – kpr. poż. Mieczysław ZIELIŃSKI
Kierowca – kpr. poż. Edward FELIGA
Kierowca – kpr. pożr. Zdzisław CHOLEWA
Przodownik I roty – st. str. Włodzimierz KACPERSKI
Pomocnik przodownika I roty – st. str. Jan KASZTELAN
Przodownik II roty – st. str. Wojciech GROCHOCKI

Zmiana II
D-ca sekcji – st. str. Lucjan FELCZAK
Kierowca – st. ogn. poż. Stanisław CHABER
Kierowca – kpr. poż. Władysław RĘBIEJEWSKI
Przodownik I roty – st. str. Andrzej PRZYŁUSKI
Pomocnik przodownika I roty – st. str. Tadeusz WINNICKI
Przodownik II roty – st. str. Jerzy WITUSKI

Zmiana III
D-ca sekcji – st. str. Andrzej URBAŃSKI
Kierowca – st. ogn. poż. Edward KUCHARSKI
Kierowca – kpr. poż. Andrzej WOŁCZYŃSKI
Przodownik I roty – st. str. Wiesław GLANC
Pomocnik przodownika I roty – st. str. Andrzej KAMIŃSKI
Przodownik II roty – st. str. Karol RĘBIEJEWSKI
Pomocnik przodownika II roty – st. str. Mieczysław STENCEL

W tym czasie Zawodowa Straż Pożarna dysponowała następującym podstawowym sprzętem:
» GCBA 6/32
» GBAM 2/16
» GPr 750
» GAZ-51
» Warszawa M-20
» Żuk A03 gospodarczy

W roku 1977 z przydziału KWSP w Skierniewicach otrzymano następujący sprzęt:
» samochód proszkowy GPr 1500 Star A-29
» samochód gaśniczy GLM-8 Żuk A-15 z przeznaczeniem dla OSP w Rybnie
» samochód gaśniczy GBA 2,5/16 Star 244 005

Jednocześnie przekarosowano samochód proszkowy GPr 750 Star 25 na samochód gaśniczy i przekazano do OSP Antoniew.

W roku 1978 dla OSP w Jasieńcu przekazano samochód GBAM 2/8 Star A26 z Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej w Chodakowie.
Do urządzeń Rejonowego Stanowiska Kierowania zamontowano urządzenie teleksowe. Zakupiono też telewizor kolorowy marki Rubin.

W roku 1979 otrzymano następujący sprzęt:
» Samochód GBM Star 25 dla OSP Żdżarów
» Samochód GLM Żuk A-15 dla OSP Kamion
» Samochód GBA 2,5/16 Star 244 dla OSP Niepokalanów.
» Przyczepę wentylacyjną produkcji NRD dla ZSP.

Na zakończenie dni Ochrony Przeciwpożarowej w dniach 24 i 25 maja 1980r. odbył się IV Ogólnopolski Festyn Ludowo-Strażacki związany z 100. Rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Jubilatce został wręczony sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Sochaczewa. Sztandar został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP przyznanym Jubilatce Uchwałą ZG Związku OSP.

W roku 1980 z przydziału KWSP otrzymano z przeznaczeniem dla OSP Rybno samochód gaśniczy GBA 2,5/16 Star 244. Dla ZSP agregat piany lekkiej PA-17.

W roku 1981 w dniach Ochrony Przeciwpożarowej odbyła się uroczystość 50-lecia OSP w Niepokalanowie.
W rozpoczętym współzawodnictwie operacyjno-technicznym między OSP I miejsce w województwie zajęła OSP Niepokalanów. I miejsce zajął Rejon Sochaczew.
Otrzymano następujący sprzęt: dla ZSP samochód GLBM Żuk A-15, do KRSP samochód operacyjny Fiat 125p.

W roku 1982 otrzymano następujący sprzęt: dla ZSP samochód dowodzenia SDł Żuk A-15 oraz samochód specjalny podnośnik Star A-29.
We współzawodnictwie operacyjnym i technicznym pomiędzy jednostkami OSP I miejsce w województwie zajęła OSP Niepokalanów. II miejsce OSP Rybno. Również I miejsce zajął Rejon Sochaczew.

W roku 1983 z przydziału KWSP otrzymano dla ZSP samochód pożarniczy GBA 2,5/16 Star 244 oraz z ZZSP Chodaków dla OSP Kozłów Stary samochód GBAM Star 25.
W ramach współzawodnictwa operacyjno-technicznego OSP rybno zajęła I miejsce. Rejon zajął również I miejsce zdobywając na własność puchar przechodni Komendanta Wojewódzkiego za trzykrotne kolejne zwycięstwa w tej rywalizacji. We współzawodnictwie między Komendantami nasza Komenda zajęła 4. miejsce.
Przy budynku warsztatowym w ZSP wybudowano czynem społecznym magazyn na środki gaśnicze o wartości 350.000 zł w tym wartość czynu społecznego wyniosła 150.000zł.
Jednocześnie wybudowano i oddano do użytku stację paliw płynnych przy wykonaniu której wartość czynu społecznego wyniosła 120.000zł.

W roku 1984 z przydziału Komendy Wojewódzkiej otrzymano: samochód operacyjny Fiat 125p., samochód GCBA 6/32 Jelcz 004 oraz samochód Żuk GLM A-15 dla OSP Paprotnia. Z ZSP przekazano do OSP Sucha samochód GBA 2,5/16 Star 244.
W I mistrzostwach Sportu Pożarniczego województwa skierniewickiego ZSP Sochaczew zajęła 8 miejsce. W ramach współzawodnictwa operacyjno-technicznego OSP Rybno zajęła 3. miejsce, a rejon 2. miejsce. We współzawodnictwie między Komendami Rejonowymi nasza Komenda zajęła 3. miejsce.
W ramach prowadzonej rozbudowy strażnicy ZSP Sochaczew wykonano parter budynku, a wkład czynu społecznego w tej inwestycji, wypracowanego przez załogę wyniósł 440.000zł.

W roku 1985 z przydziału Komendy Wojewódzkiej otrzymano samochód ciężarowy Żuk A-08 oraz z ZZSP Boryszew Erg samochód Star 24 GBAM z przeznaczeniem dla OSP Antoniew.
W II mistrzostwach Sportu Pożarniczego Województwa Skierniewickiego ZSP Sochaczew zajęła 6. miejsce.
W ramach współzawodnictwa operacyjno-technicznego Rejon Sochaczew uplasował się na 4. miejscu pomiędzy Komendami Rejonowymi, natomiast ZSP Sochaczew zajęła 5. miejsce pomiędzy terenowymi i zakładowymi Zawodowymi Strażami Pożarnymi.
W Dniach Ochrony Przeciwpożarowej na terenie Sochaczew odbyła się Wojewódzka akademia, na której zostały wręczone odznaczenia funkcjonariuszom Komend Rejonowych i Zawodowych Straży Pożarnych oraz członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa skierniewickiego.
W ramach prowadzonej rozbudowy strażnicy ZSP Sochaczew wykonano: piętro budynku wraz z nakryciem w stanie surowym, instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz położono tynki wewnętrzne. Ogólna wartość wykonanych prac w czynie społecznym przy tej budowie wyniosła 1.950.000zł.

W roku 1986 w zakresie budownictwa kontynuowano prace wykończeniowe przy rozbudowie i kapitalnym remoncie strażnicy. Między innymi zakończono prace instalacyjne, dokonano wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich. Wykonano tynki zewnętrzne, podłoża oraz malowanie całego obiektu. Wartość prac wykonanych w czynie społecznym przez funkcjonariuszy ZSP szacuje się na 2.850.000zł.
W uznaniu zasług za całokształt działalności Zawodowej Straży Pożarnej z inicjatywy Naczelnika Miasta mgr. Ireneusza Felczaka i Miejskiej Rady Narodowej, społeczeństwo ziemi sochaczewskiej ufundowało sztandar, który został wręczony w dniu 22 lipca 1986r.
Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się na ul. Traugutta w Sochaczewie według następującego programu: raport pododdziałów, podniesienie flagi państwowej, złożenie wieńca pod pomnikiem, przekazanie sztandaru, wręczenie odznaczeń, przemówienia okolicznościowe, część artystyczna.

W roku 1987 z przydziału Komendy wojewódzkiej otrzymano: samochód gospodarczy Star-200, Żuk GLBA oraz Star 244 GBM dla OSP Mokas. W ramach współzawodnictwa między Komendami Rejonowymi nasza Komenda zajęła 3. miejsce. We współzawodnictwie operacyjno-technicznym rejon Sochaczew uplasował się na 4. miejscu. Indywiduwalnie ? OSP Niepokalanów zajęła 2. miejsce, OSP Rybno ? 3. miejsce, OSP Mokas 5. miejsce w województwie.
W mistrzostwach sportu pożarniczego województwa skierniewickiego ZSP Sochaczew zajęła 10. miejsce.

W roku 1988 we współzawodnictwie operacyjno-technicznym II miejsce zajęła OSP Rybno otrzymując w nagrodę samochód GBM 2,5/8. We współzawodnictwie statutowym w jednostkach OSP z terenu województwa I miejsce zajęła OSP Rybno.

1 marca 1988r. Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Sochaczewie ppłk. poż. Ferdynand BIEŃCZYK obchodził 20-lecie pracy na tym stanowisku. Z tej okazji zorganizowany został uroczysty apel, spotkanie z pracownikami oraz zostały wręczone drobne upominki.

Ustawą z dnia 24.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej utworzono zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Na podstawie tej ustawy powołano z dniem 1.07.1992 roku Komendę Rejonową PSP oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Sochaczewie. Pierwszym Komendantem Rejonowym PSP w Sochaczewie został bryg. Ferdynand BIEŃCZYK, a dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej został kpt. mgr inż. Paweł KUBIAK.

Na wyposażeniu tutejszej JRG znajdował się następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:
» GCBA 6/32 Jelcz (2 szt.)
» GBA 2,5/16 Star 244
» SH-18 Star A-29
» SLRt Polonez Truck
» SKw Star 200
» SLKw Żuk
» SOp FSO 1500 (2 szt.)
» przyczepa wężowa
» przyczepa z agregatem proszkowym
» przyczepa z agregatem oddymiającym

W 1993 roku JRG w Sochaczewie wzbogaciła się o nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Dnia 3.06.1993 otrzymaliśmy lekki samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu Iveco, a dnia 5.10.1993 lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Volkswagen T4.

W roku 1995 zakupiony został samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 010R z przeznaczeniem między innymi do gaszenia pożarów mieszkań.

W roku 1997 zakupiono samochód Star 022, który zastąpił znacznie wysłużonego Jelcza 315.

W roku 1999 na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP powołano st.kpt. mgr inż. Pawła KUBIAKA.

W dniu 29.06.1998r. utworzony został Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

W skład Zarządu Fundacji weszli:
» Krzysztof KONONOWICZ
» Marek STEFANIAK
» Jacek KALINOWSKI
» Arkadiusz BIEŃCZYK
» Wiesława KACPROWICZ
» Marek TOMASZEWSKI
» Teresa BIEŃCZYK
» Mirosław SOBIERAJ
» Dariusz WYPIEROWSKI
» Zbigniew KOWALSKI
» Renata SZYMAŃSKA
» Narcyza KWIATKOWSKA
» Dariusz TARTANUS

Do Prezydium weszli:
» Marek STEFANIAK
» Dariusz WYPIEROWSKI
» Krzysztof KONONOWICZ
» Wiesława KACPROWICZ

Pierwszym przewodniczącym został Marek STEFANIAK, a następnie w maju 1999r. na jego miejsce powołano Krzysztofa KONONOWICZA, który pełnił obowiązki prezesa do momentu uroczystego przekazania sztandaru w dniu 27.05.2000r.
Wice Przewodniczącym przez cały okres działalności fundacji był Dariusz WYPIEROWSKI, natomiast skarbnikiem Wiesława KACPROWICZ.

Na wniosek nadbrygadiera Romana Kaźmierczaka ? Komendanta Wojewódzkiego PSP województwa mazowieckiego ? Marek Biernacki, ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał sztandar Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie.
W dniu 27 maja 2000r. nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie.

7 lutego 2001r. Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midliner oraz zestaw narzędzi hydraulicznych, zakupiony przy udziale środków Starostwa Powiatowego, WFOŚ, KG PSP oraz własnym wkładzie Komendy. W tym samym roku ze środków pozabudżetowych zakupiono samochód operacyjny Ford Mondeo.

W okresie od 20 do 24 września 2001r. siedmiu pracowników KP PSP w Sochaczewie przebywało w angielskim mieście Melton Mowbray, na zaproszenie strażaków z tego miasta. Wizyta ta była owocem podpisania kilka lat wcześniej porozumienia między ówczesnymi władzami miasta Melton i Sochaczew o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń. Ten krótki pobył dał wyraźny obraz działalności angielskiej straży oraz pogląd na jej podstawowe struktury. Rewizyta angielskich strażaków w Sochaczewie nastąpiła od 17 do 21 września 2002r.

W listopadzie 2002r. została wykonana termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej.

W listopadzie 2003r. zakupiony został samochód rozpoznawczo-ratowniczy Nissan Pick-Up.

W okresie luty-marzec 2004r. wykonany został remont garażu polegający na wymianie instalacji elektrycznej, częściowej wymianie instalacji kanalizacyjnej i CO oraz odnowieniu pomieszczenia. W tak przygotowanym pomieszczeniu garażowym zainstalowana została instalacja wyciągu spalin. Instalacja ta obsługuje sześć stanowisk garażowych z możliwością rozbudowy o kolejne dwa. Inwestycja sfinansowana została z zaangażowaniem środków własnych oraz przekazanych na dotację celową z KW PSP województwa mazowieckiego.

W grudniu 2004r. przy współudziale środków finansowych PZU, Komendy Wojewódzkiej PSP województwa mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz własnych Komendy, zakupiony został samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Renault Mascott. Samochód ten zastąpił użytkowanego od 1993r. Volkswagena Transportera. Uroczyste przekazanie samochodu ratownictwa technicznego oraz łodzi ratowniczej nastapiło dnia 17 marca 2005 roku.

4 listopada 2006r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sochaczewie. GBA 2,5/30 Renault Midlum zastąpił wysłużonego GBA 2/16 Star 1142/Jelcz, który został przekazany strażakom-ochotnikom z OSP Dachowa.

10 listopad 2008 – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sochaczewie otrzymała nowy podnośnik hydrauliczny SHD-25.

8 lutego 2013 – Na zasłużoną emeryturę odchodzi Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie asp. sztab. Dariusz Wypierowski. Kilka dni później jego obowiązki przejmuje bryg mgr inż. Mirosław Gorzki – dotychczas pełniący służbę na samodzielnym stanowisku pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP.

9 stycznia 2014 – Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Na zasłużoną emeryturę po 31-letniej służbie przeszedł st. bryg. mgr inż. Paweł Kubiak. Obowiązki Komendanta objął bryg. mgr inż. Piotr Piątkowski pełniący dotychczas służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.



 



Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".