Szkolenie strażaków ratowników OSP część 1

1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych. – POBIERZ
2. Służba wewnętrzna. Musztra. – POBIERZ
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy. – POBIERZ
4. Drabiny pożarnicze. – POBIERZ
5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany. – POBIERZ
6. Proces spalania, a pożar. – POBIERZ
7. Zadania strażaków w zastępie. – POBIERZ
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej. – POBIERZ
9. Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych. – POBIERZ
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze. – POBIERZ
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia. – POBIERZ
12. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń. – POBIERZ
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie. – POBIERZ

Szkolenie strażaków ratowników OSP część 2

1. Organizacja ochrony ludności w tym ochr. ppoż. – POBIERZ
2. Rozwój pożaru. – POBIERZ
3. Taktyka gaszenia pożarów. – POBIERZ
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych. – POBIERZ
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny. – POBIERZ
6. Podstawowe zadania strażaków OSP w działaniach rat-chem. – POBIERZ
7. Elementy pierwszej pomocy. – POBIERZ

Szkolenie dowódców OSP

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. – POBIERZ
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi. – POBIERZ
3. Działania gaśnicze. – POBIERZ
4. Działania ratownictwa na drodze. – POBIERZ
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania. – POBIERZ
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. – POBIERZ
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych. – POBIERZ
8. Organizacja i funkcjonowanie JOT OSP. – POBIERZ

Szkolenie naczelników OSP

1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. – POBIERZ
2. Współdziałanie OSP z samorządem terytorialnym i PSP. – POBIERZ
3. Wybrane zagadnienia operacyjne. – POBIERZ
4. Ceremoniał pożarniczy. – POBIERZ
5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP. – POBIERZ
6. Zaplecze logistyczne w OSP. – POBIERZ
7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej. – POBIERZ

Szkolenie Komendantów Gminnych OSP

1. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony ppoż. i OSP. – POBIERZ
2. Zadania i kompetencje Komendanta Gminnego OSP. – POBIERZ
3. Kierowanie działaniami ratowniczymi. – POBIERZ
4. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na szczeblu gminy. – POBIERZ
5. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. – POBIERZ
6. Powiatowe plany ratownicze. – POBIERZ
7. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania. – POBIERZ
8. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP. – POBIERZ

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego. – POBIERZ
2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych. – POBIERZ
3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych. – POBIERZ
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp. – POBIERZ
5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych. – POBIERZ
6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu. – POBIERZ
7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych. – POBIERZ
8. Konserwacja i eksploatacja pił. – POBIERZ
9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. – POBIERZ
10. Łączność i alarmowanie. – POBIERZ

Szkolenie strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny. – POBIERZ
2. Budowa pojazdów samochodowych. – POBIERZ
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze. – POBIERZ
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach. – POBIERZ
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z sam. osobowych, ciężarowych. – POBIERZ
6. Postępowanie w czasie akcji z substancjami niebezpiecznymi. – POBIERZ
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych. – POBIERZ

Szkolenie strażaków OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych

1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii. – POBIERZ
2. Działania ratownicze i zabezpieczające. – POBIERZ
3. Usuwanie skutków powodzi. – POBIERZ
4. Sprzęt ratownictwa wodnego. – POBIERZ
5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej. – POBIERZ
6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. – POBIERZ
7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok. – POBIERZ
8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią. – POBIERZ
9. Działania ratownicze na lodzie. – POBIERZ
10. Znaki żeglugowe na drogach wodnych. – POBIERZ

Procedury z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków PSP i OSP

PROCEDURA 1 – sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym. – POBIERZ
PROCEDURA 2 – sekwencja medycznych działań ratowniczych. – POBIERZ
PROCEDURA 3 – Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych. – POBIERZ
PROCEDURA 4 – Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków (RKO). – POBIERZ
PROCEDURA 5 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy. – POBIERZ
PROCEDURA 6 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa. – POBIERZ
PROCEDURA 7 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej. – POBIERZ
PROCEDURA 8 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha. – POBIERZ
PROCEDURA 9 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy. – POBIERZ
PROCEDURA 10 – Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu. – POBIERZ
PROCEDURA 11 – Rany. – POBIERZ
PROCEDURA 12 – Amputacja urazowa. – POBIERZ
PROCEDURA 13 – Wstrząs hipowolemiczny – postępowanie wstępne. – POBIERZ
PROCEDURA 14 – Oparzenia termiczne. – POBIERZ
PROCEDURA 15 – Oparzenia chemiczne. – POBIERZ
PROCEDURA 16 – Zatrucia wziewne. – POBIERZ
PROCEDURA 17 – Podtopienie. – POBIERZ
PROCEDURA 18 – Wychłodzenie. – POBIERZ
PROCEDURA 19 – Zaburzenia krążeniowo – oddechowe w stanach nieurazowych. – POBIERZ
PROCEDURA 20 – Drgawki. – POBIERZ
PROCEDURA 21 – Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia/zdrowia. – POBIERZ
PROCEDURA 22 – Wsparcie psychiczne. – POBIERZ
Zestaw pytań testowych z odpowiedziami na egzamin KPP – POBIERZ
Zestaw zadań praktycznych na egzamin z KPP – POBIERZ
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (12.02.2013r.) – POBIERZ
 

Inne

Skrypt do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym – POBIERZ Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".