KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE

» Informacja dotycząca dokumentacji weryfikowanej podczas czynności odbiorowych PSP

» Zawiadomienie o zakończeniu inwestycji – wersja edytowalna

» Informacja dotycząca uzyskania opinii/protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w przypadkach, kiedy przepisy prawa nie nakładają wprost na organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązku wydania w/w dokumetów

 

OPERACYJNE

» Decyzja kierującego działaniem ratowniczym

» Informacja o wystąpieniu poważnej awarii

» Informacja ze zdarzenia

» Schemat zabezpieczenia miejsca lądowania dla EC-135

» Karta dekontaminacyjna osoby poszkodowanej

» Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy

» Meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników

» Meldunek o wypadku lekkim ratownika

» Meldunek o wypadku/kolizji pojazdu

» Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie

» Potwierdzenie udziału w zdarzeniu

» Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym

» Karta skierowania na kurs OSP

» Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia z interwencji straży pożarnej

        » Zarządzenie i wniosek

        » Klauzula informacyjna RODO

 

MONITORING POŻAROWY

» Zarządzenie Nr 1/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Ramowych wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie”.

» Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2013 r.

» Informacja dotycząca operatorów monitoringu

 

DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA OSP

» Dzienniki OSP

» Karty skierowania na szkolenia OSP

 

INNE

» Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".