Powiat sochaczewski położony jest w zachodniej części województwa mazowieckiego nad dolnym odcinkiem rzeki Bzury. Przez powiat przechodzą ważne szlaki komunikacyjne:kolejowy [Moskwa – Berlin], drogi o znaczeniu międzynarodowym: Moskwa – Berlin[droga 2] oraz Płońsk – Wyszogród – Grójec [drogi 569 i 717].

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej działa na terenie:
– Miasta Sochaczewa,
– 7 gmin: Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha, Młodzieszyn, Brochów, Iłów, Rybno.

Łączna powierzchnia terenu działania wynosi 73102 ha. Łączna liczba mieszkańców na terenie działania wynosi 85 000.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz podporządkowana jej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą również w Sochaczewie. W działaniach ratowniczo-gaśniczych siły Państwowej Straży Pożarnej wspierane są przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych [w powiecie jest ich 35 typu „S” i 4 typu „M”].

 

? Zagrożenia pożarowo-wybuchowe

Do największych Zakładów na terenie powiatu stwarzających zagrożenie pożarowo-wybuchowe możemy zaliczyć:
1. Rozlewnia gazu AR-Stan w Sochaczewie – napełnianie butli propan-butan 11kg, magazynowanie około 60 t gazu,
2. Spółdzielnia pracy MINOL – dystrybucja gazu w butlach 11 kg, stacja auto-gaz, magazynowanie gazu około 30 t,
3. Zakład VOKE w Młodzieszynie – konfekcja rozpuszczalników, około 50 t cieczy palnych,
4. PZZ Szymanów – zagrożenie wybuchem pyłu mącznego,
5. Stacje paliw płynnych i auto-gaz – około 30.

W wyniku nie przestrzegania reżimów technologicznych może nastąpić roszczelnienie zbiorników, wybuch, zapłon. Z uwagi na wysoce palne ciecze i gazy obiekty mogą powodować zagrożenie masowe, wykraczające poza teren własny. Stan bezpieczeństwa pożarowego tego typu obiektów jest dobry. Fakt ten dokumentuje statystyka pożarowa, w której w ubiegłym roku odnotowano w budynkach produkcyjnych i magazynowych 17 pożarów na ogólną liczbę 278.

 

? Zagrożenia chemiczno-ekologiczne

Zagrożenie to wynika z możliwości wykorzystania podczas procesów technologicznych oraz magazynowania substancji, które mogą powodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska na terenie własnym Zakładu lub poza teren.
Do największych Zakładów w powiecie wykorzystujących materiały niebezpieczne można zaliczyć:
1. BORYSZEW S.A. w Sochaczewie – nadtlenki wodoru, kwas solny, kwas octowy,
2. BAKOMA S.A. w Elżbietowie – amoniak,
3. MASTER FOODS w Kożuszkach Parcel – amoniak,
4. GRAINER Opakowania w Teresinie – polipropylen, polistyren.

 

? Zagrożenie w transporcie [kolejowe i drogowe]

Zagrożenie w transporcie wynika głównie z lokalizacji powiatu w Centralnej Polsce, gdzie krzyżują się szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe o znaczeniu międzynarodowym oraz położenie w odległości około 60 km od miasta Płocka, w którym swa siedzibę ma Zakład Petrochemiczny ORLEN S.A.
Zagrożenie to można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zdarzeń:
1. związane z usuwaniem skutków wypadków drogowych,
2. związane usuwaniem skutków zdarzeń z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Położenie powoduje, że przez teren powiatu przewożone są duże ilości substancji niebezpiecznych wytwarzanych w Petrochemii w Płock są do między innymi: produkty po przetworzeniu ropy naftowej[benzyna, olej napędowy, olej opałowy, oleje silnikowe, asfalt, mazut itp.] oraz produkty procesów technologicznych takie jak: amoniak, siarkowodór, fluorowodór, etylen, propylen, tlenki etylu, benzen, chlor, acetylen i inne. Substancje te przewozi się głównie auto-cysternami oraz cysternami kolejowymi. Z prowadzonych wspólnie z Policją kontroli przewozu ładunków niebezpiecznych na terenie powiatu wynika, że dziennie średnio przejeżdża 30-40 auto-cystern z mediami niebezpiecznymi. W statystyce zdarzeń tutejszej komendy rocznie odnotowuje się około 10 zdarzeń chemiczno-ekologicznych związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Cały czas wzrasta też liczba zdarzeń związanych z skutkami usuwania wypadków drogowych w roku ubiegłym do tych zdarzeń jednostki straży pożarnej powiatu wyjeżdżały 75 razy.

 

? Zagrożenie powodziowe

Na terenie powiatu zagrożenie związane z wystąpieniem powodzi mogą wystąpić na terenie gmin: Iłów, Brochów, Młodzieszyn oraz miasta i gminy Sochaczew. Sprzyjające warunki do powstania powodzi szczególnie występują w sezonie zimowo-wiosennym [zatory lodowe, miejscowe podtopienia]. Zagrożenie stwarzają rzeki: Wisła i Bzura.

 

? Zagrożenie obszarów leśnych

Z ogólnej powierzchni powiatu 73102 ha, lasy i grunty leśne stanowią 11153 ha. Większość lasów stanowi własność Lasów Państwowych, pozostała jest własnością skarbu państwa, wspólnot gmin i osób prywatnych. Terenami zarządzają Nadleśnictwa w Radziwiłłowie, Łącku i Kromnowie [Puszcza Kampinoska]. Nadleśnictwo Radziwiłłów zaliczane jest to I kategorii zagrożenia pożarowego, Nadleśnictwo Łąck zaliczane jest to II kategorii zagrożenia pożarowego, Nadleśnictwo Kromnów zaliczane jest to I kategorii zagrożenia pożarowego. Na terenie naszego powiatu palność na terenach leśnych jest nie wielka i rocznie wynosi w granicach 20 pożarów małych i średnich[ poniżej 1 ha i do 10 ha]. Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".