1. JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE POŻARU

2. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYPADKU DROGOWEGO

3. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W LESIE

4. OSY, PSZCZOŁY, SZERSZENIE

5. GDY WYJEŻDŻASZ Z DOMU NA DŁUŻSZY CZAS

6. CZAD – CICHY ZABÓJCA

7. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE BURZY I SILNEGO WIATRU

8. WYPALANIE TRAW

9. POWÓDŹ

 

» Jak postępować w razie pożaru?

Jak zwalczać powstały pożar

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

 • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwać straż pożarną.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
 • po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym, a w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Jak ewakuować ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze – poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe – pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN – 92/N – 01256/02 „Znaki Bezpieczeństwa – Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo – gaśniczą. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem. W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

 • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:

 • pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
 • pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) – możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów pożarowych (dymu),
 • pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.

 

» Jak postępować w przypadku wypadku drogowego?

Zabezpiecz miejsce zdarzenia :

 • „zasłoń” miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe ( w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku ),
 • w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze ( własny lub z pojazdów poszkodowanych ),
 • wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,
 • przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne ) wezwij służby ratownicze, policję,
 • jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
 • jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :

 • weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
 • weź ze swojego pojazdu apteczkę,
 • weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci w otwarciu drzwi,
 • weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
 • oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
 • sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,
 • zachowaj szczególną ostrożność,
 • spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych nie trać czasu działaj sam.

Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach :

 • sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowanymi,
 • jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,
 • zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność – pamiętaj, że szkło hartowane ( najczęściej szyby boczne ) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone ( zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna ) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,
 • dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie,
 • oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,
 • w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodowej – nie obawiaj się zbiornik paliwa nie eksploduje.
 • jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przystąp do resustytacji,
 • najskuteczniejsze działania przedlekarskie wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuując poszkodowanych.

Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego.

Zaalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy:

 • samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub przemieszczenie,
 • nie ma wycieków paliwa,
 • odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu,
 • miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone,
 • poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, przystąp do udzielania im pierwszej pomocy ( opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ). Kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu. Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.

 

» Zasady bezpiecznego zachowania się w lesie

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:

 • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcemy rozpalić ognisko należy zawiadomić leśniczego, wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić, pamiętajmy jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione).
 • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
 • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

 • 0 – brak zagrożenia,
 • I – zagrożenie małe,
 • II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
 • III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zakaz wstępu do lasu. 

» Osy, pszczoły, szerszenie – jak uniknąć użądlenia?

 • Gdy zbliża się do Ciebie pszczoła, osa lub szerszeń unikaj gwałtownych ruchów.
 • W razie ataku osłoń głowę rękami lub odzieżą, a z niebezpiecznej okolicy oddalaj się powoli; najlepiej schronić się w ciemnym pomieszczeniu – pszczoły wylecą do światła.
 • Gdy koło Ciebie ktoś został użądlony, staraj się oddalić z tą osobą co najmniej na 50 metrów – inne owady mogą przybyć na pomoc atakującemu i użądlić ponownie.
 • Przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców.
 • Przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów, szamponów, płynów po goleniu itp.
 • Unikaj wzorzystej, jaskrawej i lejącej się odzieży – ubieraj się raczej w biel, zieleń lub beż.
 • Utrzymuj szczelnie zamknięte pojemniki z odpadkami i resztkami żywności.
 • Staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu.
 • Nie chodź boso po łące – pszczoły lubią zbierać miód na kwiatach koniczyny.
 • Pot i dwutlenek węgla przyciągają żądlące owady, więc przy gimnastyce lub innej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje największe niebezpieczeństwo użądlenia.

 

» Gdy wyjeżdżasz z domu na dłuższy czas

 • Przed wyjściem z domu wyłącz zasilanie prądu elektrycznego oraz zakręć zawór wodny i gazowy.
 • U sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.
 • Zakręć dokładnie butlę gazową.
 • Uporządkuj balkon, piwnicę i strych. Pamiętaj ? składowane materiały palne, a w szczególności ciecze łatwo zapalne, benzyna, rozcieńczalniki, dezodoranty, farby, lakiery, ciecze ropopochodne i inne ? mogą być przyczyną pożaru. Składowanie wymienionych materiałów niebezpiecznych pożarowo w wymienionych miejscach jest zabronione. Przedmioty składowane na balkonach umożliwiają przerzuty ognia z niższej kondygnacji na wyższą i utrudniają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej.

 

» Czad – cichy zabójca

Gromadzący się w pomieszczeniach czad jest niewidoczny i niewyczuwalny dla zmysłów człowieka. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (powstaje karboksyhemoglobina CO-Hb) i przez to stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu tlenu w organizmie.
W przypadku człowieka – wystąpienie charakterystycznych objawów uzależnione jest od stężenia CO w otoczeniu, rodzaju wykonywanej pracy (jest to związane ze współczynnikiem wentylacji płuc) oraz od wielu innych czynników, jak chociażby od ciśnienia atmosferycznego, objętości krwi, zdolności do dyfuzji w płucach. Cechy indywidualne każdego organizmu również decydować będą o szybkości zatrucia i wystąpieniu jego objawów. Za stężenie krytyczne przyjmuje się zawartość karboksyhemoglobiny we krwi na poziomie 60-70 proc.

Objawy:

 • przy niskim stężeniu (CO-Hb 10-20%) przymglenie świadomości, niepamięć wsteczna, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia wzrokowe, uczucie odurzenia, nudności,
 • przy średnim stężeniu (CO-Hb 30-50%) znaczne przymglenie świadomości aż do utraty przytomności, wzmożone odruchy, wymioty, wzrost częstości i głębokości oddechu,
 • przy wysokim stężeniu (CO-Hb >50%) utrata przytomności, napady drgawek, kurcze mięśni, spadek czynności oddechowej, sinica, wstrząs z przyśpieszoną akcją serca i spadkiem ciśnienia.

W pomieszczeniach zamkniętych, przy bardzo wysokich koncentracjach CO, już po kilku wdechach może nastąpić tzw. zatrucie błyskawiczne, prowadzące do zgonu. Przy takich stężeniach śmierć może nastąpić natychmiast, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia.

Postępowanie w przypadku zatruć tlenkiem węgla (CO):

 • wynieść z pomieszczenia, w którym występuje CO, z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję ratowniczą przeprowadzi straż pożarna z zastosowaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych),
 • zapewnić dopływ czystego świeżego powietrza,
 • unikać obciążenia wysiłkiem fizycznym,
 • jeśli to możliwe podać tlen (10-15 l/min) ? (w porównaniu z powietrzem zwiększa ponad sześciokrotnie eliminację CO),

W celu uniknięcia zagrożenia należy, zatem pamiętać o kilku radach:

 • zapalać zapałkę lub zapalarkę przed odkręceniem gazu,
 • nie używać przenośnych urządzeń grzewczych bez atestów bezpieczeństwa lub uszkodzonych przewodami elektrycznymi;
 • nie pozostawiać urządzeń grzewczych bez dozoru; nie ustawiać ich bezpośrednio na podłożu palnym,
 • nie pozostawiać bez nadzoru potraw na włączonej kuchence lub w piekarniku,
 • nie rozpalać piecyków, kominków z zastosowaniem płynów łatwozapalnych,
 • nie używać urządzeń grzewczych w złym stanie technicznym; mogą powodować powstanie stężeń wybuchowych wskutek ulatniającego się gazu, bądź wydzielanie trującego tlenku węgla;
 • dbać o stosowanie skutecznej wentylacji,
 • zwróć szczególną uwagę na oświetlenie choinki, zapalone sztuczne ognie,
 • nie ogrzewać kuchniami gazowymi pomieszczeń bez odpowiedniej wentylacji, gdyż może spowodować to poważne zatrucie,
 • nie składować materiałów palnych, np. opału, makulatury, szmat, śmieci obok pieca, urządzeń grzewczych.

Szczególną dbałość o czystość przewodów powinny wykazywać osoby, które stosują gorsze gatunki węgla, np. miał węglowy. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym są obowiązani, zgodnie z prawem, do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Doradzamy korzystanie z usług fachowców.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:):

 • zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
 • zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt. 1 należy usuwać co najmniej 4 razy w roku,
 • zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt. 1 należy usuwać co najmniej 2 razy w roku,
 • w obiektach, o których mowa w pkt. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Pamiętaj! Twoje życie, jak również być może życie twoich najbliższych może zależeć od tego, czy z należytą powagą potraktujesz nasze słowa!

 

» Zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy i silnego wiatru

Podczas burzy

Porażonym może zostać każdy, kto podczas burzy przebywa na świeżym powietrzu. Najbardziej narażeni są ludzie i zwierzęta na otwartej przestrzeni, wtedy, gdy są najwyższym punktem w okolicy. Gdy dojdzie do bezpośredniego uderzenia w człowieka szanse na przeżycie maleją prawie do zera, chociaż istnieją wyjątki.
Główną przyczyną śmierci porażonego jest nieudolność pracy serca po przepływie silnego prądu. Przepływ przez ciało prądu pioruna powoduje szok, na który ludzkie serce reaguje migotaniem komór. Jest to nieregularne i szybkie drganie mięśnia sercowego, co (jeśli nie zostanie zastosowany masaż serca) w końcu powoduje ustanie pracy serca. Na przywrócenie poprawnej akcji serca i oddechu jest mało czasu – kilka minut, im dłużej nie zastosowana została pierwsza pomoc, tym mniejsze szanse na przeżycie.
Większość porażeń są to nie bezpośrednie, ale częściowe, gdy przez ludzkie ciało przepływa tylko część prądu pioruna. Takie przypadki występują, gdy piorun uderzy w drzewo, pod którym schroniła się jakaś osoba. Wtedy większość prądu spływa do ziemi przez pień drzewa, ale nawet ten mały ułamek natężenia prądu pioruna może zabić. W ogóle to co trzecie porażenie występuje pod drzewem. Dlatego nie należy stawać w czasie burzy pod wysokimi drzewami – szczególnie odosobnionymi, na wzniesieniach, na szczytach górskich, pod masztami !!!
Ponieważ prąd pioruna po uderzeniu w ziemię rozchodzi się we wszystkich kierunkach m. in. po powierzchni ziemi i słabnie wraz ze zwiększającą się odległością od miejsca uderzenia (im dalej tym słabszy prąd na powierzchni ziemi), to nasze nogi mogą stać w miejscach o różnych wartościach natężenia prądu, w wyniku czego nastąpi przepłynięcie przez nas prądu i tzw. porażenie krokowe. Dlatego podczas burzy zaleca się chodzenie małymi krokami – wtedy porażenie krokowe będzie słabsze.

Czy wiesz jak należy się chronić przed porażeniem pioruna ?

 • należy pozostać w domu, nie wychodzić chyba że jest to naprawdę konieczne,
 • trzymać się z daleka od otwartych okien, drzwi, kominków, piecy, umywalek, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu,
 • nie używać telefonu,
 • nie używać przedmiotów takich jak wędki, kije golfowe,
 • nie przenosić łatwopalnych materiałów w otwartych pojemnikach,
 • nie przebywać w wodzie jak i w małych łódkach,
 • zostać w samochodzie gdy jest się w trakcie podróży (samochody są jednymi z bezpieczniejszych miejsc do ukrycia się),
 • schroń się w samochodzie. W przypadku uderzenia pioruna prąd spłynie po karoserii, nie penetrując wnętrza,
 • poszukać schronienia w budynku, jaskini, kanionie,
 • jeśli nie ma w pobliżu schronienia należy unikać wysokich obiektów w okolicy,
 • kiedy czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, gdy włosy stają ci dęba, przykucnij szybko na ziemię, ponieważ błyskawica może cię trafić,
 • w żadnym wypadku nie kładź się na ziemi,
 • poszukaj obniżeń terenu (wąwóz, dolina). Trzymaj się z dala od obiektów metalowych, jak np. siatki, słupy natomiast osoby przebywające w większej grupie powinny się rozproszyć

Silne wiatry

Silne wiatry i huragany najgroźniejszą formę przyjmują w okresie wiosennym i jesiennym. Powodowane są najczęściej szybko przemieszczającymi się niżami. Przed wystąpieniem wichury najważniejszą rzeczą jest, aby upewnić się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, jak wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

Gdy masz pewność, że zbliża się niebezpieczeństwo wystąpienia silnego wiatru (wichury, huraganu):

 • szukaj schronienia w budynku,
 • włącz radio na baterię i słuchaj uważnie komunikatów o zagrożeniach,
 • sposobach postępowania,
 • dokładnie zamocuj elementy mogące podczas silnego wiatru zostać Przeniesione, spaść i wyrządzić szkody,
 • pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do budynków również gospodarczych,
 • bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku,
 • wyłącz odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia gazowe, a najlepiej główny wyłącznik prądu i gazu. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo powstania pożaru,
 • skryj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi,
 • nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami lub innymi obiektami, pod którymi mógłby zostać zniszczony lub uszkodzony na skutek ich przewrócenia bądź upadku odrywanych od nich elementów,
 • jeśli przy drodze, którą podróżujesz, rosną drzewa, postaraj się zatrzymać pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadających części drzew i innych obiektów.

O wszystkich zdarzeniach podczas silnych wiatrów, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj natychmiast Straż Pożarną, Policję, pogotowie energetyczne, gazowe, itp.

 

» POŻARY TRAW


 

» POWÓDŹ

W związku z zagrożeniem powodziowym przygotuj siebie, rodzinę i dobytek na wypadek powodzi. W tym celu:

 • już dzisiaj przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,
 • jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych, rodziny,
 • ustal sposoby kontaktowania się z rodziną w razie stracenia z nią łączności np. przez krewnych, znajomych itp.,
 • naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu, wody,
 • zgromadź w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności,
 • zgromadź w pojemnikach znaczną ilość czystej wody, w czasie powodzi może nie funkcjonować kanalizacja, studnie,
 • przenieś na górne kondygnacje miejsca sypialne lub jeśli nie masz takiej możliwości – śpij u sąsiada, który taką możliwość posiada,
 • mniej włączone radio bateryjne na częstotliwości lokalnej stacji w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie do radia i latarek,
 • zapewnij odpowiednią odzież i obuwie,
 • jeśli masz sprzęt pływający – utrzymuj go w sprawności ( pontony, łodzie itp.), używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia – prąd wody może porwać sprzęt wraz z osobami,
 • poznaj drogi ewakuacyjne i zapoznaj z nimi swoich najbliższych i sąsiadów,
 • podczas powodzi dostosuj się do poleceń prowadzących akcję ratunkową,

Pamiętaj! Jeśli możesz – wykonaj cześć czynności dzisiaj – później możesz nie zdążyć!

Szczegółowy poradnik zachowań dostępny tu. Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".